Адвокатско дружество „Луканов & Генчева” е член на IJ International Jurists – глобална мрежа, изградена от независими правни фирми. Всички те работят в сътрудничество, за да осигурят ефективно решение за всеки клиент.

Вашата полза от членството на „Луканов & Генчева” в IJ International Jurists:
  • Получавате бърза и ефективна юридическа помощ в над 31 държави по света.
  • Консултират ви местни експерти, които познават в детайли законите, нормативите и спецификите на съответната правна система.
  • Разчитате на безрезервна подкрепа и професионализъм от екипа на адвокатско дружество „Луканов & Генчева” и още над 35 адвокатски кантори в цял свят.
ij

Поверете бизнеса си в сигурните ръце на добри експерти.

Посетете офиса на адвокатско дружество „Луканов & Генчева”, за консултация и правна помощ.

1
1
1

Ценности и предимства

Отлично познаване на българската правна система, включително в контекста на европейското и чуждестранно законодателство.

Максимално изчерпателна информация за всеки казус и динамична комуникация с клиента. Отлично подготвена документация, при необходимост, двуезична.

Непоклатима професионална етика и строга конфиденциалност.


Адв. Венцислав Луканов

адвокат

Професионален опит в областта на търговското право, несъстоятелността, приватизацията и чуждестранните инвестиции, придобиванията и сливанията, конкурентното право, трудовото право, правния статут на недвижимите имоти, административното право, правото на интелектуална и индустриална собственост.

Dr. Jur. Ирина Генчева

адвокат

Професионален опит в областта на търговското и фирменото право, семейното и наследственото право, правния статут на недвижимите имоти, административното право, правото на интелектуална и индустриална собственост, обезпечителните процедури, процесуалното представителство, възобновяемите енергии.

Адв. Борис Велев

адвокат

Борис Велев следва право в Хумболдт Университет, Берлин. През 2005 г. успешно полага държавните изпити по Право пред Държавната изпитна комисия на провинциите Берлин и Бранденбург. Борис Велев има опит в редица европейски предприсъеднителни проекти и като юридически съветник в различни области.


Информационна секция