Правни консултации и комплексно съдействие от първоначалното запитване до постигане на желания от клиента резултат. При необходимост това става дистанционно, най-вече по електронен път и на всеки от посочените от нас работни езици.

Дистанционна регистрация на дружества, включително и със съдружници и управители от чужбина. Изготвяните документи по желание са двуезични. Осигуряваме и съдействие пред банка и представителство в тази връзка.

Сравнителни правни проучвания и консултации във връзка с посочена от клиента държава, при необходимост със съдействието на нашите партньори от International Jurists. Решаване на висящи правни и съдебни казуси в чужбина с помощта на нашите партньори.

Изготвяне на правни анализи, проучвания на фирми, контрагенти и недвижими имоти.

Съдействие във връзка с данъчни въпроси, свързани с чужбина, и приложението на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

Съдействие във връзка с чуждестранни и европейски документи, подлежащи на изпълнение в България.